دپارتمان فروش > مدیران دپارتمان فروش

 

.

پست الکترونیکی سایت نام مسئول

    نام واحد

info.sbinco@gmail.com

  جناب آقای فرشید آتشی

 مدیر کل  واحدهای دپارتمان فروش شرکت ستاره بهار

 
    جناب آقای دکتر رهنما قائم مقام مدیر کل فروش  
  ورود به سایت جناب آقای اقبالی مدیر واحد برنج ستاره بهار  
  ورود به سایت

جناب آقای مطهری

 مدیر واحد شکر ستاره بهار  
  ورود به سایت جناب آقای خجسته   مدیر واحد کنسروجات ستاره بهار  
  ورود به سایت جناب آقای دکتر رهنما مدیر واحد گوشت ستاره بهار  
    جناب آقای غلامرضا زاهدی مدیر واحد چای  
    سرکار خانم رمضانی مدیر واحد ذرت  
    جناب آقای مقدم مدیر پخش ستاره بهار  
    جناب آقای میرزایی مدیر مناطق فروش  
    جناب آقای مصطفایی مدیر واحد جذب نیرو  
    جناب آقای یوسفی مدیر توسعه بازار  
    جناب آقای غلامی مدیر واحد جبوبات  
    جناب آقای ابولفتحی مدیر واحد روغن  
     جناب آقای مهندس زاهدی مدیر مالی فروش  
    جناب آقای قاسمی مدیر واحد فروش ثبت نامی  
    جناب آقای میرزایی مدیر نظارت و بازرسی واحد فروش  

 

 

Copyright © 2010 SETAREYE BAHAR, all rights reserved

کلیه حقوق برای دفتر فروش شرکت ستاره بهار محفوظ است